(CafeF) - FED cuối tuần qua đã tổ chức đấu thầu bổ sung 33,95 tỷ USD trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính Mỹ cho các công ty đầu tư lớn.> Đằng sau cuộc cách mạng của FED / Ngân hàng Mỹ đổ xô vay tiền từ FED