Nguyên nhân chính vẫn là do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán truyền thống với số ngày nghỉ lễ kéo dài trong tháng 1/2009. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc suy giảm.