11 tháng đầu năm, cả nước đã thu hút 15,03 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Như vậy, đầu tư nước ngoài đã về đích sớm và vượt 15% so với kế hoạch dự kiến cả năm là 13 tỉ USD, trong đó, TP.HCM hiện đang dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Xem chi tiết...