(HHT_Online) Các fan FT đã có 1 bữa tiệc vui cực kì ở Jaguarudi - 59 Cửa Đông (Hà Nội). Woww! Tháng 6 này nhiều sự kiện FC thiệt!