Công ty Cổ phân xây dựng Faros (MCK: ROS) vừa công bố thông tin về việc thay đổi chức danh lớn nhất của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 03/11, Công ty cổ phần Xây dựng Faros ra nghị quyết, chấp thuận đề nghị thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Doãn Văn Phương.

Faros bat ngo thay Chu tich Hoi dong Quan tri - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo như quyết định, ông Doãn Văn Phương sẽ thôi chức danh Chủ tịch HĐQT của ROS từ ngày 03/11 và không còn là người đại diện pháp luật của Công ty. Ông Phương có các quyền vừa nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo các quy định của Faros và quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Xây dựng Faros cũng đã ra Nghị quyết về việc bầu ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT thay thế ông Phương, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và cũng là người đại diện pháp luật mới của Công ty.

Theo như quyết định, ông Lê Thành Vinh sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và cũng là người đại diện pháp luật mới của Công ty kể từ ngày 3/11/2016.

Trước đó, ngày 1/11, Faros cũng đã có nghị quyết về triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Theo đó, Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến vào tháng 11/2016, thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/11 tới.

Hòa Lộc