QĐND – Công ty phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) vừa tổ chức lễ khai trương nhà sách tại 39 Kim Liên-Hà Nội. Đây là nhà sách thứ 38 của FAHASA trên cả nước và là cơ sở đầu tiên của FAHASA tại Hà Nội, với tòa nhà 7 tầng, hơn 1.200m2 kinh doanh trên 100.000 đầu sách quốc văn, ngoại văn…