Facebook - mạng xã hội toàn cầu lớn nhất thế giới đã tạo một cấu trúc cổ phần kép nhằm giúp các chủ sở hữu của họ nắm quyền kiểm soát trọn vẹn đối với công ty này.

Một số công ty sở hữu tư nhân bao gồm Google cũng đã có một cấu trúc tương tự trước khi trở thành các công ty được niêm yết công khai. Tuy nhiên, Facebook cho biết trong thời gian này, họ không có kế hoạch nào cho sự ra mắt công chúng. Mạng này đã có hơn 300 triệu người dùng hàng tháng và hiện tại đang thu lợi nhuận vượt kế hoạch. Ông Larry Yu - người phát ngôn của Facebook cho biết “Chúng tôi đã giới thiệu một cấu trúc cổ phần kép bởi vì các cổ đông hiện tại muốn duy trì quyền kiểm soát đối với việc biểu quyết cho những sự kiện nhất định đồng thời giúp đảm bảo rằng công ty có thể tập trung dài hạn vào xây dựng một công việc kinh doanh thành công”. Theo các nhà phân tích, không có cấu trúc mới này các cổ đông mới có thể dùng sức ép thông qua các quyết định kinh doanh dựa trên lợi nhuận ngắn hạn hơn là những lợi ích lâu dài. Bùi Huyền (Theo BBC)