Việc đóng điện, đưa vào vận hành sớm Dự án Trạm biến áp 220 kV Bảo Lâm và đấu nối sẽ đảm bảo mục tiêu truyền tải nguồn công suất thủy điện trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng) và khu vực lân cận lên lưới điện truyền tải Quốc gia, đem lại nguồn thu cho xây dựng kinh tế - xã hội , góp phần đảm bảo an ninh biên giới.

EVNNPT 'can dich' som Du an Tram bien ap 220kV Bao Lam - Anh 1

Trạm biến áp 220kV Bảo Lâm

Hồi 17h14 ngày 29/11/2016, Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, thí nghiệm hiệu chỉnh, nhà thầu thi công, ... tiến hành đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220kV Bảo Lâm và đấu nối, vượt trước 1 tháng so với kế hoạch năm 2016 được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao.

Đây là dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công trình được xây dựng tại thôn Nà Mạt, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, từ nguồn vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của EVNNPT.

Dự án được khởi công từ ngày 15/12/2015, tổng mức đầu tư 323,66 tỷ đồng, với quy mô: Xây dựng mới Trạm biến áp 220 kV, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 125 MVA, quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt là 2x125 MVA; Xây dựng đường dây mạch kép cấp điện áp 220 kV dài 14,2km, sử dung dây dẫn ACSR400/51 từ Trạm biến áp 220 kV Bảo Lâm đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220 kV Nho Quế - Cao Bằng; Xây dựng đường dây 1 mạch 35 kV, dây ACSR-50/8 để cấp điện tự dùng cho trạm, dài khoảng 1.095m

Theo EVNNPT, việc đóng điện và đưa vào vận hành sớm Dự án Trạm biến áp 220 kV Bảo Lâm và đấu nối sẽ đảm bảo mục tiêu truyền tải nguồn công suất thủy điện trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và khu vực lân cận lên lưới điện truyền tải Quốc gia, đem lại nguồn thu cho xây dựng kinh tế - xã hội và góp phần đảm bảo an ninh biên giới miền núi Cao Bằng; đảm bảo nguồn điện năng cho nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Cao Bằng nói riêng, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói chung. Ngoài ra, dự án còn nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn và phát huy năng lực tải của lưới hiện hữu đã được đầu tư.

Kiến Giang