- Trước những phản đối của doanh nghiệp về việc điều chỉnh giá bán điện với cách tính giờ cao điểm mới áp dụng từ 1/3, chiều ngày 25/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thư trả lời báo chí về vấn đề này.

EVN cho rằng, việc tính giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày đã được áp dụng rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Nguyên tắc cơ bản là khách hàng phải chịu giá cao khi sử dụng vào giờ cao điểm và được hưởng giá thấp khi sử dụng ở giờ thấp điểm. Giờ cao điểm là khoảng thời gian nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất trong ngày. Ở Việt Nam, cách tính giá điện như vậy đã được nghiên cứu và bắt đầu áp dụng từ năm 1997. Ở giai đoạn này, EVN cho biết, ban đầu nhiều khách hàng cũng đã có ý kiến không đồng tình với quy định giờ cao điểm. Tuy nhiên, thực tế sau đó cho thấy, việc áp dụng giá điện giờ cao điểm đã góp phần đáng kể vào việc điều hòa biểu đồ phụ tải của hệ thống điện. Về lý do đổi giờ cao điểm từ buổi tối (từ 18h-22h hàng ngày) vào buổi sáng, từ 9h30-11h30 và 17h-20h, theo EVN là căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng điện. Những năm gần đây, hệ thống điện đã xuất hiện công suất cao điểm, nhất là vào buổi sáng từ 9h30 – 11h30 hàng ngày. Đây là lúc nhu cầu tiêu thụ điện thường tăng cao và có lúc vượt tổng công suất đặt của toàn hệ thống. Thực tế này đã gây bất lợi cho an toàn vận hành hệ thống điện và cũng ảnh hưởng đến việc cung ứng điện cho khách hàng. Vì vậy, lần điều chỉnh giá điện này đã đưa thêm khoảng thời gian áp giá điện cao điểm vào buổi sáng. EVN cho rằng, một số nước cũng đã áp dụng hai khoảng thời gian cao điểm như vậy để phù hợp với đặc điểm sử dụng điện của nước mình. Với quy định mới này, EVN sẽ phải lập trình lại biểu thời gian cho khoảng 86.000 công tơ điện tử đang vận hành trên lưới điện trước ngày 1/5/2009. Tuy nhiên, chính vì một số khách hàng chưa đồng tình với việc áp dụng hai khoảng thời gian cao điểm nên EVN cũng gặp khó khi bị các khách hàng này không đồng ý hoặc trì hoãn việc cài đặt thông số thời gian trong công tơ điện tử. Điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ cài đặt công tơ của các đơn vị điện lực. EVN đang chỉ đạo các đơn vị tổng hợp các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp về vấn đề này để báo cáo Bộ Công Thương xem xét giải quyết chậm nhất trong tháng 4 tới. Phạm Huyền Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.