Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2016. Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm của EVN cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn âm 717 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ gần 930 tỷ đồng.

EVN lai hon 1.000 ty dong trong 9 thang - Anh 1

Theo EVN, tháng 10 vừa qua, Tập đoàn đã cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với sản lượng điện toàn hệ thống đạt 15,78 tỷ kWh.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng toàn hệ thống đạt 152,5 tỷ kWh, tăng 11,89% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 147,72 tỷ kWh, tăng 11,1%; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 132,55 tỷ kWh, tăng 11,34%, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 11,42%.

Mai Phương