@Evleaks hôm qua thông báo về chiếc Lumia 1525 sẽ được phân phối bởi TMobile, hôm nay họ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin rò rỉ về Lumia 1525. Các thông tin khác được cập nhật bao gồm SoC Snapdragon 801 và sẽ cài sẵn Windows Phone 8.1. Có vẻ như thiết kế sẽ không thay đổi so với thiết kế của Lumia 1520.

@ Evleaks hôm qua thông báo về chiếc Lumia 1525 sẽ được phân phối bởi TMobile, hôm nay họ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin rò rỉ về Lumia 1525. Các thông tin khác được cập nhật bao gồm SoC Snapdragon 801 và sẽ cài sẵn Windows Phone 8.1. Có vẻ như thiết kế sẽ không thay đổi so với thiết kế của Lumia 1520.