Ngày 30/09/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty cổ phần Everpia Việt Nam được niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.

Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy định.