Mọi người vỡ òa cảm xúc và chìm trong âm nhạc mà Evan Lê mang đến.