(HNM) - Ngày 11-11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố ấn phẩm lần thứ 6 của Sách Trắng 2014 - Các vấn đề Thương mại/Đầu tư và Kiến nghị.

Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý của Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu. Xuyên suốt ấn phẩm, các doanh nghiệp Châu Âu đánh giá cao mối quan hệ và sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với EuroCham; ghi nhận một số thay đổi tích cực trong các lĩnh vực như ưu đãi thuế, nhân lực (thông qua Bộ luật Lao động mới) và du lịch.