Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ khoảng 645 triệu euro (950 triệu USD) cho Việt Nam năm 2008, trong đó 500 triệu euro viện trợ không hoàn lại, tập trung cho ba lĩnh vực chính là xóa đói giảm nghèo, y tế-giáo dục và quản trị.