Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (Emea) vừa cho phép lưu hành loại vắcxin mới phòng cúm gia cầm chủng H5N1 ở người do Tập đoàn dược phẩm GSK (Bỉ) bào chế.