Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/6 đã chính thức bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt đối với Cuba.