ICTnews - Ericsson đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp tại MWC 2009 nhằm giảm chi phí vận hành mạng lưới, tăng doanh thu cho nhà khai thác và tiện ích cho người sử dụng.