Từ ngày 21/3 đến 26/3, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 4 vụ cướp giật, trong đó có 3 vụ cướp giật giỏ xách, 1 vụ cướp giật dây chuyền, trị giá tài sản hơn 32 triệu đồng.