TT - Vừa qua ở Mỹ tôi đến chơi nhà một chị bạn. Thấy Bé Minh, lớp 3, lui cui với một xấp bài làm ở nhà, tôi thử xem một tờ. Đầu bài có tựa: Hôm nay em đã ăn bao nhiêu rau và trái cây?