(Vitinfo) - Elizabeth, người đã trị vì nước Anh kể từ khi cái chết của cha bà, vua George VI vào năm 1952, sẽ là quốc vương đầu tiên của Anh kỉ niệm lễ cưới kim cương vào ngày mai (20/11).