Ngày 07/11, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) thông qua việc mua lại gần 62 triệu cổ phiếu quỹ chia làm 2 đợt.

Theo đó, đợt 1 thực hiện mua 11 triệu cp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. EIB sẽ thực hiện việc mua lại sau khi có thông báo của UBCKNN.

Đợt 2 ngân hàng sẽ tiếp tục mua lại 50,776,145 cp từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau khi được cổ đông chấp thuận.

Tài liệu đính kèm:
20131108-EIB-CBTT-NQ-HDQT-vv-mua-cp-EIB-lam-cp-quy.-mua-2-dot-.pdf

HOSE