(NDHMoney) Ngân hàng TMCP Việt Á vừa mua một lượng lớn cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG - HOSE).

Cụ thể, ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Việt Á đã mua 3,52 triệu cổ phiếu DXG, tương đương với việc cổ đông này đang nắm giữ 11% cổ phiếu DXG và trở thành cổ đông lớn. Trước khi giao dịch, Ngân hàng TMCP Việt Á chưa nắm cổ phiếu DXG nào.

Được biết, DXG sẽ họp cổ đông vào ngày 21/4 tới đây, theo tài liệu họp cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu thuần là 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 70 tỷ đồng.