Bạn chán tóc thẳng nhưng lại không đủ can đảm cắt ngắn đi, cũng không muốn uốn, dập gãy vì sợ hỏng tóc. Sao không tham khảo cách làm đẹp của người mẫu Kim Minh? Chỉ với vài phụ kiện đơn giản, bạn sẽ có một vẻ đẹp hoàn toàn mới.