Cuối tuần qua, DuPont Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo và xã Tam Lập xây dựng hệ thống máy lọc nước uống cho Trường TH&THCS Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Dự án xây dựng hệ thống máy lọc nước uống này thuộc dự án hoạt động vì cộng đồng của Công ty DuPont Việt Nam nhằm đẩy mạnh tốt hơn môi trường sống và học tập cho hơn 600 học sinh và thầy cô giáo của xã.

Tổng Giám đốc DuPont Việt Nam, ông Sittideth Spriprateth, chia sẻ: “DuPont là một công ty khoa học. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng bền vững đến từ phụ thuộc lẫn nhau của tiến bộ xã hội, của sự thành công về kinh tế và xuất sắc về môi trường. Vì thế, dự án lọc nước uống tại Bình Dương được thực hiện cũng nhằm chứng tỏ cam kết của chúng tôi.”