- Không bằng lòng với những gì hiện có - một người phụ nữ thành đạt, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, Dương Tử Quỳnh còn muốn khẳng định mình hơn nữa với việc đứng ra thành lập công ty quản lý ngôi sao mang tên Stellar.