Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên xuất thân từ doanh nhân.

Duong den ghe tong thong My cua Donald Trump - Anh 1

Duong den ghe tong thong My cua Donald Trump - Anh 2

Duong den ghe tong thong My cua Donald Trump - Anh 3

Duong den ghe tong thong My cua Donald Trump - Anh 4

Duong den ghe tong thong My cua Donald Trump - Anh 5

Duong den ghe tong thong My cua Donald Trump - Anh 6