(TNO) Trong bốn ngày 26, 27, 28 và 29.5, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử đường dây lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước đến nay do 12 bị cáo thực hiện (ảnh).