Chiếc đuôi thướt tha sặc sỡ của các chàng công hóa ra lại vô ích trong việc kích thích hay lôi cuốn các cô nàng, một nghiên cứu mới tiết lộ