(ATPvietnam.com)-Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo, ngày 30/11/2007 đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu 8,1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.