Theo Thông tư số 109 Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ ngày 1.10.2014, khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được mua hàng nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với trị giá hàng hóa không quá 1 triệu đồng/người/ngày. Trường hợp trị giá hàng hóa vượt quá mức này thì khách tham quan du lịch phải làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với phần hàng hóa vượt định mức miễn thuế theo quy định.

Cũng theo hướng dẫn tại thông tư trên, người VN và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu được giảm 50% số thuế phải nộp.

Anh Vũ