(TNO) Sự ngưỡng mộ và kính trọng của đồng nghiệp khiến bạn hạnh phúc hơn là tiền bạc, theo tờ Telegraph.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California (Mỹ) đã tiến hành bốn nghiên cứu để quan sát mối quan hệ giữa địa vị xã hội và cảm giác hạnh phúc.

Một cuộc điều tra đã tiến hành trên 80 sinh viên đại học có tham gia vào 12 nhóm xã hội khác nhau, chẳng hạn như các hội nữ sinh.

Sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp khiến bạn hạnh phúc - Ảnh: Shutterstock.

Các nhà khoa học đã đánh giá vị trí xã hội của từng sinh viên trong nhóm bằng cách kết hợp sự đánh giá của bản thân sinh viên đó, đánh giá của đồng nghiệp và của những người ở vị trí cao hơn trong nhóm. Các nhà khoa học cũng thu thập thông tin về thu nhập của họ.

Kết quả, vị trí của một người trong một nhóm xã hội có liên hệ mật thiết đến mức độ hạnh phúc của từng sinh viên.

Một nghiên cứu khác ở quy mô lớn hơn cho thấy, những sinh viên được kính trọng đặc biệt rất vui thích với cảm giác có quyền lực và được công nhận.

Trong khi đó, hai nghiên cứu khác cũng do nhóm này thực hiện đã củng cố thêm kết quả của hai nghiên cứu trên.

Theo Cameron Anderson, người đứng đầu công trình nghiên cứu trên, thì một trong những lý do khiến tiền không mang lại hạnh phúc vì họ nhanh chóng thích nghi với mức thu nhập mới.

Chẳng hạn, những người trúng số độc đắc, ban đầu sẽ rất hạnh phúc, nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng trở lại mức độ hạnh phúc ban đầu như khi chưa trúng số.

Trong khi đó, việc được kính trọng lại có sức ảnh hưởng và việc hòa nhập với xã hội được cho là không bao giờ cũ.

Đức Trí

>> Tình bạn giúp nữ giới năng động
>> Nối sợi dây tình bạn
>> Khen thưởng 81 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên
>> Thiếu nhà nghiên cứu khoa học xã hội đủ trình độ tiếng Anh
>> Kiếm tiền từ nghiên cứu khoa học
>> Dạy sinh viên cách nghiên cứu khoa học
>> Thực trạng lười... nghiên cứu khoa học