Không đầy một tuần sau khi Hiệp ước Paris về bảo vệ khí hậu trái đất chính thức có hiệu lực, Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hội nghị quốc tế lớn ở Marrakesh (Maroc) để bàn thảo và quyết định về việc thực thi cụ thể hiệp ước được coi là có ý nghĩa và tầm vóc lịch sử này.

Duoc da buoc tiep - Anh 1

Biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa.

Sự nhanh chóng về thời gian cho thấy LHQ chủ ý tận dụng đà có được từ việc phê chuẩn hiệp ước này ở các nước thành viên LHQ để có được ngay bước tiến và bước chuyển tiếp theo.

Trong thực chất, đó cũng là một trong những bài học mà LHQ rút ra từ những trì trệ và thất bại trong quá khứ trên phương diện bảo vệ khí hậu trái đất.

Hội nghị của LHQ ở Marakesh có cả điểm xuất phát và bối cảnh chính trị thuận lợi. Chưa có hiệp ước nào trong khuôn khổ LHQ về bảo vệ khí hậu trái đất từ trước tới nay được đông đảo đến như vậy thành viên LHQ cùng ký kết, được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực nhanh chóng đến như vậy.

Ở Hiệp ước Paris về bảo vệ khí hậu trái đất, lần đầu tiên có tất cả các nước công nghiệp phát triển và nền kinh tế lớn nhất trên thế giới vốn là thủ phạm chính gây nên hiệu ứng nhà kính trên trái đất tham gia ký kết và đều đã phê chuẩn hiệp ước.

Ở Marrakesh, các nước thành viên LHQ không còn phải bàn thảo về định hướng lớn hay mục tiêu cụ thể mà bàn về biện pháp thực hiện. Hai nội dung chính trên chương trình hội nghị là thống nhất tiêu chí và chuẩn mực để định lượng và định tính những cam kết riêng của các quốc gia sao cho có thể so sánh được mục tiêu riêng của các quốc gia với nhau và hỗ trợ tài chính cũng như kỹ thuật như thế nào để các nước đang phát triển và chậm phát triển có thể đối phó hiệu quả hơn và thích ứng kịp thời với những hệ lụy của biến đổi khí hậu trên trái đất.

Thời gian 2 tuần hội nghị không dài nhưng cũng không ngắn và dù hội nghị này là sự khởi đầu của tiến trình thực hiện Hiệp ước Paris về bảo vệ khí hậu trái đất thì nó cũng vẫn là một chiếc hàn thử biểu về tính xác thực của các cam kết của các quốc gia và về triển vọng các quốc gia thành viên LHQ có thật sự tiếp đà đã có được để bước tiếp hay không.

Mục Phu