Tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam và tham gia đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đầu năm nay, tôi được công ty cử đi học ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục tham gia đóng BHXH trong thời gian tôi học tập ở nước ngoài. Nếu vậy thì tôi phải đóng như thế nào? Và tôi muốn đóng mức bảo hiểm cao thì có được không?

Đỗ Văn Duy (Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) Trả lời: Nếu khi đi học, công ty vẫn trả lương cho bạn thì BHXH của bạn vẫn tham gia bình thường như những người lao động khác. Nếu công ty không trả lương cho bạn trong thời gian đi học thì bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện để tiếp nối thời gian đóng BHXH của mình. Mức đóng BHXH Điều 94 Luật BHXH quy định: - Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. - Trường hợp mức tiền lương, tiền công cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Do vậy, bạn chỉ có thể đóng BHXH theo mức lương ghi trong hợp đồng lao động mà không được đóng cao hơn. - Nếu tham gia BHXH tự nguyện thì mức đóng như sau: + Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. XH-BĐ