Ước gì mình được mần việc những nơi ấy.

Nơi ấy có những ông sếp lớn tuổi.

Nơi mình đang làm có mấy ông sếp trẻ măng.

Nơi ấy có những ông sếp sắp hưu.

Nơi mình đang làm, sếp trẻ quá nên lâu lắm mới đến tuổi ngơi nghỉ.

Nơi ấy có những ông sếp trước hưu ký quyết định bổ nhiệm ào ào.

Nơi mình đang làm, sếp từ khi còn là “hot boy” đến lúc cận hưu vẫn phải phấn đấu, phải giỏi dang mới được cất nhắc.

Nơi ấy mấy sếp luôn nghĩ đến sự khổ cực của lính lác, thấy việc nhiều nên cho chức để xứng với sự nhiều việc.

Nơi mình đang làm, sếp cứ yêu cầu anh em rằng phải sắp xếp công việc khoa học, tuần tự.

Nơi ấy mấy sếp luôn nghĩ đến sĩ diện của cấp dưới, phải cho chức sắc thì về địa phương làm việc mới oai.

Nơi mình làm, sếp cứ chăm chăm vào hiệu quả công việc, không ghế ghiếc gì sất.

Nơi ấy mấy sếp luôn đau đáu nghĩ đến cụm từ “phục vụ nhân dân” nên phong chức ì xèo để tăng cường số lượng “đầy tớ”.

Nơi mình làm, sếp vẫn yêu cầu phục vụ dân nhưng không chịu tạo điều kiện cho nhiều người làm quan, ủa nhầm, làm bầy tôi…

Nói chung, mình chỉ muốn đi về những nơi ấy. Mình hứa được 1.000 like mình sẽ nộp mình vào chốn quan trường ô hợp đó liền!