Trong cuộc sống chúng ta luôn có những điều bất ngờ mà không thể lường trước được.

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 1

Lần sau nhớ chọn chỗ khác mà tác nghiệp nhé!

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 2

Đứng bao giờ đứng sau lưng thằng bạn "khốn nạn"

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 3

Các thím có làm được như anh không?

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 4

Giờ thì biết "uy lực" của tôi rồi chứ?

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 5

Tai nạn không mong muốn thôi mà.

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 6

Tất cả là do lỗi kỹ thuật...

Dung xem nhe suc manh cua chi em nhe! - Anh 7

Xem xong cẩn thận bị hoa mắt nhé.