Chiều 4-12, các đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM đã thảo luận sôi nổi về các báo cáo và tờ trình của UBND TPHCM. Nhận định chung của hầu hết ĐB là “đáng mừng vì sự tăng trưởng mạnh về kinh tế của TP”. Tuy vậy, bên cạnh đó, hàng loạt lo ngại về dân sinh được các ĐB đặt ra như ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...