Mỗi loài hoa lại mang trong mình ý nghĩa riêng của người tặng đến với người nhận.

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 1

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 2

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 3

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 4

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 5

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 6

Dung tuong tang hoa la de khi moi loai lai co y nghia rieng dac biet - Anh 7

Theo Ngọc Trâm (Khám Phá)