UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5882/UBND-ĐT cho ý kiến về việc dừng triển khai thực hiện dự án hỗ trợ thiết bị lọc nước hộ gia đình, để nghiên cứu, áp dụng mô hình mới cấp nước sạch hộ và cụm hộ cho khu vực nông thôn.

Dung trien khai du an ho tro thiet bi loc nuoc ho gia dinh - Anh 1

Theo đó, UBND TP chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Sở KH&ĐT, xem xét cho phép điều chỉnh giảm 30 tỷ đồng trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2016 của Dự án Hỗ trợ thiết bị lọc nước hộ gia đình (Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMT giai đoạn 2011 - 2015) sau khi dừng dự án, để bố trí cho các dự án khác. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, áp dụng tạo mô hình mới về quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch cho khu vực nông thôn. Nguyên tắc và phương án điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2016 sẽ được liên Sở KH&ĐT - Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Đồng thời, TP cũng chấp thuận với việc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả thí điểm mô hình nước sạch hộ và cụm hộ sử dụng thiết bị do hãng WatchWater (CHLB Đức) cung cấp tại các huyện Phú Xuyên và Chương Mỹ. Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất nhân rộng nhằm tạo mô hình mới về quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; tổng hợp, báo cáo UBND TP trong tháng 10/2016. Trường hợp mô hình thí điểm đủ điều kiện áp dụng rộng rãi, để nâng cao tỷ lệ số người dân khu vực nông thôn trên địa bàn TP được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đề nghị UBND TP giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định. TP giao các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, báo cáo UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã cho biết, với công nghệ lọc nước của Đức, giá thành cao nhất khoảng 5,6 triệu đồng/hộ. Khi số hộ sử dụng nhiều, giá thành có thể giảm xuống 3 triệu đồng/hộ. Việc chuyển sang mô hình cấp bình lọc nước theo hộ và bình lọc nước theo cụm hộ 15 gia đình theo công nghệ của Đức sẽ hiệu quả cao hơn. Đồng thời, bình lọc nước của Đức sử dụng đơn giản, không phải dùng hóa chất nào lọc nước trong suốt 15 năm sử dụng. Sau khi qua bình lọc, nước có thể uống tại vòi.