Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tại buổi làm việc với Tạp chí Thanh tra chiều ngày 15/11.

Dung su sac net cua nguoi lam bao de dinh huong tuong lai - Anh 1

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PH

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, theo báo cáo đánh giá về việc sửa đổi Nghị định 83/NĐ-CP về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, Tạp chí Thanh tra vẫn giữ nguyên như hiện tại nhằm đảm đương nhiệm vụ theo chức năng, yêu cầu về việc nghiên cứu, tuyên truyền, viết chuyên sâu về ngành Thanh tra tạo nên sự gắn kết, đoàn kết chia sẻ kinh nghiệm trong toàn Thanh tra nói chung, Thanh tra Chính phủ nói riêng.

“Tạp chí Thanh tra tăng cường chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đọc, nghiên cứu tìm cái tốt để viết, viết cái xấu bằng lời bình dị nhất, dùng sự sắc nét của người làm báo để viết. Người làm tạp chí phải viết chuyên sâu, định hướng tương lai qua các bài viết, bài nghiên cứu giúp cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra làm tài liệu tham khảo”, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn, trong thời gian tới, Tạp chí cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề báo.

Đối với kinh phí phục vụ các hoạt động, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn giao Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp tham mưu, phối hợp thực hiện trong đó cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành về tài chính. Văn phòng đảm bảo các cơ sở vật chất giúp Tạp chí ổn định để thực hiện nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn chỉ đạo Ban Biên tập Tạp chí Thanh tra cần bám sát hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra để có định hướng cụ thể bảo đảm nội dung nghiên cứu và tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Tạp chí làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Viện Khoa học Thanh tra bàn cách thức tổ chức thông tin tuyên truyền và một số chương trình truyền thông của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ. Tăng cường công tác khai thác tin bài về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng từ các bộ, ngành, địa phương nhằm khắc phục tình trạng nghèo nàn tin bài.

Dung su sac net cua nguoi lam bao de dinh huong tuong lai - Anh 2

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: PH

Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động, kết quả công tác của Tạp chí Thanh tra thời gian qua tại buổi làm việc cho thấy, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, mặc dù khối lượng công việc tương đối lớn nhưng tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức Tạp chí Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, các mặt công tác đều đạt được những kết quả tích cực, không những góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy của đơn vị, tăng cường đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nhất trí, đưa Tạp chí Thanh tra trở thành một tập thể vững mạnh trong từng giai đoạn phát triển. Nguồn tài chính đã được ổn định và tăng trưởng hơn so với những năm trước.

Cùng với việc xuất bản thường xuyên 2 ấn phẩm: Tạp chí Thanh tra và Trang Điện tử Thanhtravietnam.vn, những năm qua Tạp chí Thanh tra còn xuất bản một số ấn phẩm khác như sách, kỷ yếu và tổ chức một số chương trình công tác khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Nội dung tin/bài được đăng tải trên 2 ấn phẩm chính của Tạp chí phản ánh kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; định hướng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành tạo điều kiện thuận lợi cho thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, phổ biến những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, tổng kết những mặt làm được và chưa được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác của ngành Thanh tra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn, hạn chế như: Trang Điện tử Thanhtravietnam.vn lượng truy cập còn chưa cao, chưa ổn định, việc cập nhật một số chuyên mục có lúc còn chậm, giao diện còn hạn chế, chưa được cải thiện đổi mới...

PV