Hanoinet - Qui luật thiên nhiên là vậy, nhưng với con người, để trưởng thành, giỏi giang là cả một quá trình học hỏi, rèn luyện không ngơi nghỉ.