Hãng AFP đưa tin các nhà nghiên cứu tại Đại học Pittsburgh (Mỹ) đã thành công khi huấn huyện các chú khỉ sử dụng cánh tay robot bằng ý nghĩ, mở ra hy vọng mới cho những người bị khuyết tật hoặc các bệnh nhân bị liệt sau cơn đột quỵ.