Sử dụng cùng một mật khẩu để đăng nhập vào nhiều trang web khác nhau trong kỷ nguyên "thịnh trị" của malware và hacker như hiện nay không khác gì việc bạn dùng chung một chìa khóa cho cả nhà, ô tô lẫn két sắt ngân hàng.