Chiếc iPhone 7 được thành viên PeripateticPandas trên YouTube thử khả năng chống nước bằng cách dùng làm mồi để câu cá.

Dung iPhone 7 lam moi cau ca - Anh 1