Ông Phan Thanh Cường (Kon Tum) hỏi: Bảng hiệu quảng cáo gắn trên công trình là nhà ở của hộ gia đình thì có cần văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện không?

Dung bien quang cao, truong hop nao phai xin phep? - Anh 1

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Văn bản chấp thuận về địa điểm để xây dựng của UBND cấp huyện trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng chỉ áp dụng đối với công trình quảng cáo xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng và không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất.

Theo Baochinhphu.vn