Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo nhiều lần về nội dung Báo nêu, nhưng đến nay các bên vẫn đùn đẩy cho nhau, đường điện vẫn nằm trên tuyến đường trọng điểm ven biển, không được di dời, gây cản trở giao thông.

Dun day trach nhiem den bao gio? - Anh 1

Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo nhiều lần, thế nhưng đường điện vẫn nằm giữa đường. Ảnh: Văn Thanh

Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm

Báo Thanh tra ngày 21/7/2016 đăng bài “Thanh Hóa: Ban GPMB huyện Tĩnh Gia quên giải phóng đường điện”, phản ánh việc chậm tiến độ thi công dự án đường trọng điểm ven biển là do các bên liên quan không chịu đấu mối di dời hệ thống đường điện ở tuyến đường này, gây cản trở cho giao thông và tiến độ dự án vẫn nằm lỳ.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQL KKT) Nghi Sơn phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành chức năng họp làm rõ nội dung Báo đăng, tìm hướng giải quyết.

Dun day trach nhiem den bao gio? - Anh 2

Theo chỉ đạo, các cơ quan liên quan phải khẩn trương di dời đường điện nằm giữa đường. Ảnh: Văn Thanh

Ngày 7/10/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Văn bản 11529/UBND-CN gửi BQL KKT Nghi Sơn, Sở Tài chính, UBND huyện Tĩnh Gia, Công ty Đông Bắc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Phạm Đăng Quyền yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ tham mưu giải phóng đường điện trên tuyến đường ven biển, dẫn đến việc chậm trễ tiến độ, để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2016.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với BQL KKT Nghi Sơn, Sở Tài chính, Công ty Đông Bắc khẩn trương lập phương án, phê duyệt và di dời hệ thống điện ra khỏi mặt bằng thi công công trình tuyến đường ven biển.

Đường điện vẫn nằm giữa đường

Việc chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa là vậy, thế nhưng mới đây, BQL KKT Nghi Sơn lại có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó có nội dung để tạo điều kiện tháo dỡ đường điện ra khỏi mặt bằng, các thành phần tham gia cuộc họp đã thống nhất với đề xuất của UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí tháo dỡ đường điện cho Công ty Đông Bắc.

Dun day trach nhiem den bao gio? - Anh 3

Văn bản yêu cầu kiểm điểm của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Nếu được UBND tỉnh chấp thuận thì trách nhiệm thực hiện các thủ tục để hỗ trợ, di chuyển đường điện là của UBND huyện Tĩnh Gia.

Như vậy, BQL KKT Nghi Sơn là chủ đầu tư tuyến đường này, thế nhưng với nội dung văn bản gửi tỉnh Thanh Hóa thì một lần nữa việc giao nhiệm vụ của UBND tỉnh cho BQL KKT Nghi Sơn phối hợp với các đơn vị lập phương án, phê duyệt và di dời hệ thống điện ra khỏi mặt bằng tuyến đường ven biển lại bị đùn đẩy, có nguy cơ không thực hiện được. Đặc biệt, tiến độ dự án lại tiếp tục bị chậm trễ, kéo dài, chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay tuyến đường ven biển này đã chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra nhiều tháng. Hiện tại cả hệ thống đường dây, cột điện vẫn nằm trên tuyến đường trọng điểm này.

“Cột điện thì nằm án ngữ giữa đường, dây điện cắt ngang, vừa mất mỹ quan, vừa không đảm bảo an toàn giao thông mỗi khi người dân đi lại tuyến đường này”, một người dân bức xúc.

Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, nhanh chóng di dời đường điện, đảm bảo tiến độ dự án, an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường này.

Văn Thanh