24H.COM.VN - Một người phụ nữ ở thành phố South Florida đã một phen kinh ngạc khi nhìn thấy Đức mẹ và Chúa Giê-su hiển linh lên trên bánh kếp mà bà đang chuẩn bị cho bữa ăn sáng gia đình.