Ngày 27.7, tin từ Sở Công thương Bình Thuận, được sự ủy nhiệm của Bộ Bảo vệ tài nguyên môi trường và Kiểm soát hạt nhân (Đức), Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GTZ) cùng với Sở Công thương Bình Thuận đã ký kết hợp tác phát triển nguồn năng lượng điện gió.

Theo đó, Bình Thuận và GTZ cùng nhau xây dựng đề án quy hoạch phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh từ nay đến 2010 có xét đến năm 2020. Phía GTZ cam kết hỗ trợ trang thiết bị, phần mềm điều hành và đào tạo cán bộ kỹ thuật cho VN. Đề án này hoàn chỉnh sẽ được Bộ Công thương và GTZ nhân rộng sang các tỉnh có tiềm năng điện gió. Quế Hà