Từ năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các trường phổ thông sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” đưa vào giảng dạy từ lớp 2 đến lớp 12 theo hướng tích hợp trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học có liên quan và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội…

Dua vao day tai lieu Bac Ho va nhung bai hoc ve dao duc, loi song danh cho HS - Anh 1

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thuộc phòng giáo dục quản lý; hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú huyện: đặt mua tài liệu; xây dựng kế hoạch dạy học; tổ chức cho giáo viên nghiên cứu tài liệu, xác định địa chỉ và nội dung tích hợp; lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học phù hợp và thực hiện đưa vào giảng dạy từ đầu năm học 2016-2017.

Yêu cầu đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề; giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; góp phần tạo nên sự gắn bó nội sung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục.