vào chiều 19.10, thi thế 3 người trên trực thăng EC-130 số hiệu VN 8632 rơi tại khu vực núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được đưa xuống chân núi Dinh và được chuyển về TP.HCM.